вагонетка

Именка, женски род

Значење на вагонетка:

Мал вагон за превоз на градежен материјал, руда и сл. Со вагонетки ја разнесуваа рудата.

Множина: вагонетки.

Оригинални податоци:

вагонетка, мн. вагонетки ж. Мал вагон за превоз на градежен материјал, руда и сл. Со вагонетки ја разнесуваа рудата.