вчудовиди

Глагол, свршен

Значење на вчудовиди:

Запрепасти, силно изненади, зачуди некого со нешто неочекувано, несфатливо. Неговата облека сите ги вчудовиди.

Коњугација: вчудовидат.

Изведени зборови:

  • вчудовидување, глаг. им. ср.
  • се ~ вчудовиди, Се запрепасти, се зачуди. Сите во селото се вчудовидоа кога слушнаа за тоа.
  • (се) вчудовидува, глаг. несв. (се) вчудовидуваат

Оригинални податоци:

вчудовиди, вчудовидат св. Запрепасти, силно изненади, зачуди некого со нешто неочекувано, несфатливо. Неговата облека сите ги вчудовиди. ● се ~ Се запрепасти, се зачуди. Сите во селото се вчудовидоа кога слушнаа за тоа. ǁ (се) вчудовидува, (се) вчудовидуваат несв. ǁ глаг. им. вчудовидување ср.