зааби

Глагол, свршен

Значење на зааби:

Почне да аби нешто. Тој ја зааби секирата со сечењето на едно големо стебло.

Коњугација: заабат.

Изведени зборови:

  • се ~ зааби, Поради неумешно сечење пилата се зааби.
  • (се) заабува, глаг. несв. (се) заабуваат

Оригинални податоци:

зааби, заабат св. Почне да аби нешто. Тој ја зааби секирата со сечењето на едно големо стебло. ● се ~ Поради неумешно сечење пилата се зааби. ‖ (се) заабува, (се) заабуваат несв.