забава

Именка, женски род

Значење на забава:

1. Разонода, пријатен помин. Тој работи за забава на публиката. Децата секогаш наоѓаат некаква забава.

2. Приредба со музика, со танцување и сл. Секоја вечер одел на забава. Таа приредуваше раскошни забави.

Множина: забави.

Оригинални податоци:

забава, мн. забави ж. 1. Разонода, пријатен помин. Тој работи за забава на публиката. Децата секогаш наоѓаат некаква забава. 2. Приредба со музика, со танцување и сл. Секоја вечер одел на забава. Таа приредуваше раскошни забави.