забаваче

Именка, среден род

Значење на забаваче:

Дете што оди во забавиште. Нејзиното дете е забаваче.

Множина: забавачиња.

Оригинални податоци:

забаваче, мн. забавачиња ср. Дете што оди во забавиште. Нејзиното дете е забаваче.