забави 1

Глагол, свршен

Значење на забави:

1. Прави нешто да се одвива побавно, ја намали брзината при движењето или при вршењето на друго дејство. Тој го забави чекорот. Тие го забавија истоварувањето на стоката од бродот.

2. Задржи, попречи некому да стигне некаде или да направи нешто навреме; задоцни. Барањето нов уредник го забави појавувањето на книгата. Денес го забавив ручекот.

Коњугација: забават.

Изведени зборови:

  • се ~ забави, Се задоцни, се задржа некаде, не дојде навреме. Долго време се забави пред една продавница. Тоа утро децата се забавија за на училиште.
  • (се) забавува, глаг. повт. (се) забавуваат

Оригинални податоци:

забави1, забават св. 1. Прави нешто да се одвива побавно, ја намали брзината при движењето или при вршењето на друго дејство. Тој го забави чекорот. Тие го забавија истоварувањето на стоката од бродот. 2. Задржи, попречи некому да стигне некаде или да направи нешто навреме; задоцни. Барањето нов уредник го забави појавувањето на книгата. Денес го забавив ручекот. ● се ~ Се задоцни, се задржа некаде, не дојде навреме. Долго време се забави пред една продавница. Тоа утро децата се забавија за на училиште. ‖ (се) забавува, (се) забавуваат повт.