забавиште

Именка, среден род

Значење на забавиште:

Претшколска установа за дневен престој на деца. Наесен ќе тргне во забавиште. Во селото нема забавиште. Во забавиштата владее епидемија на сипаници.

Множина: забавишта.

Оригинални податоци:

забавиште, мн. забавишта ср. Претшколска установа за дневен престој на деца. Наесен ќе тргне во забавиште. Во селото нема забавиште. Во забавиштата владее епидемија на сипаници.