забавник

Именка, машки род

Значење на забавник:

Назив за разни публикации (списание, весник и сл.) што имаат забавен карактер. Редовно го читам неделниот Забавник за млади.

Множина: забавници.

Последна промена: 11.05.2021 14:14

Оригинални податоци:

забавник, мн. забавници м. Назив за разни публикации (списание, весник и сл.) што имаат забавен карактер. Редовно го читам неделниот Забавник за млади.