жабар 1

Именка, машки род

Значење на жабар:

1. Лице што лови, фаќа жаби.

2. ( пејор. ) Погрден назив за Италијанците поради обичајот да јадат жаби.

Множина: жабари.

Оригинални податоци:

жабар1, мн. жабари м. 1. Лице што лови, фаќа жаби 2. (пејор.) Погрден назив за Италијанците поради обичајот да јадат жаби.