жабица

Именка, женски род

Значење на жабица:

1. Дем. од жаба.

2. Вид болест кај говедата. Говедата беа заразени од жабица.

3. Вид набор на женска или детска облека.

4. Држач за чорапи, панталони и сл.

Множина: жабици.

Оригинални податоци:

жабица, мн. жабици ж. 1. Дем. од жаба. 2. Вид болест кај говедата. Говедата беа заразени од жабица. 3. Вид набор на женска или детска облека. 4. Држач за чорапи, панталони и сл.