жабји

Придавка

Значење на жабји:

Што се однесува, што ѝ припаѓа на жаба. Од барите крај реката се слушаше жабјо крекање.

Членувана форма: жабјиот.

Фразеолошки израз / поговорка:

Жабјо око – вид болест кај тутунот.

Оригинални податоци:

жабји, жабјиот прид. Што се однесува, што ѝ припаѓа на жаба. Од барите крај реката се слушаше жабјо крекање. ◊ Жабјо око – вид болест кај тутунот.