жабок

Именка, машки род

Значење на жабок:

Мажјак на жаба.

Множина: жабоци.

Оригинални податоци:

жабок, мн. жабоци м. Мажјак на жаба.