жабра

Именка, женски род

Обично во множина.

Значење на жабра:

Органи за дишење кај рибите и кај некои други видови водни животни. Рибите дишат на жабри.

Множина: жабри .

Оригинални податоци:

жабра, (обично во мн.) жабри ж. Органи за дишење кај рибите и кај некои други видови водни животни. Рибите дишат на жабри.