жабурнак

Именка, машки род

Значење на жабурнак:

1. Место каде што живеат многу жаби. Во жабурнакот имаше многу жаби.

2. Зелен слој од алги и од др. што се создава на површината на неистечна вода. Езерцето беше покриено со трска и жабурнак.

Множина: жабурнаци, жабурници.

Алтернативно: жабурник

Оригинални податоци:

жабурнак, мн. жабурнаци м. и жабурник, мн. жабурници м. 1. Место каде што живеат многу жаби. Во жабурнакот имаше многу жаби. 2. Зелен слој од алги и од др. што се создава на површината на неистечна вода. Езерцето беше покриено со трска и жабурнак.