зумбул

Именка

Значење на зумбул:

Декоративно цвеќе со ситни, гроздести цветови, со бела, сина, виолетова или розова боја и со пријатен мирис; Hyacintus orientalis. Букет од зумбули.

Множина: зумбули.

Оригинални податоци:

зумбул, мн. зумбули мн. Декоративно цвеќе со ситни, гроздести цветови, со бела, сина, виолетова или розова боја и со пријатен мирис; Hyacintus orientalis. Букет од зумбули.