зурла

Именка, женски род

Значење на зурла:

Дрвен народен дувачки инструмент со силен звук од типот на обоа. Се слушаа зурли и тапани.

Множина: зурли.

Оригинални податоци:

зурла, мн. зурли ж. Дрвен народен дувачки инструмент со силен звук од типот на обоа. Се слушаа зурли и тапани.