зурлаџија

Именка, машки род

Значење на зурлаџија:

Тој што свири на зурла. Образите му се дуеја како кај зурлаџија.

Множина: зурлаџии.

Изведени зборови:

  • зурлаџиски, прид. зурлаџискиот Зурлаџиско–тапанарските состави обично се составени од две зурли и два тапана.

Оригинални податоци:

зурлаџија, мн. зурлаџии м. Тој што свири на зурла. Образите му се дуеја како кај зурлаџија. ‖ зурлаџиски, зурлаџискиот прид. Зурлаџиско–тапанарските состави обично се составени од две зурли и два тапана.