Резултати за пребарувањето: котва

котва | ж.

Железно орудие со свиткани краци што се спушта со синџир на дното за да го држи бродот на одредено место; сидро.

вкотват

Зборот е поврзан со:

укотват

Зборот е поврзан со:

закотват

Зборот е поврзан со: