Резултати за пребарувањето: неологизам

неологизам | м.

Нов збор, нов израз или ново значење на даден збор во јазикот.