Резултати за пребарувањето: поледица

поледица | ж.

Тенок пласт мраз, лед врз земјата, на патот и сл. На патот имаше поледица.