Резултати за пребарувањето: хекто-

хекто- | претс.

Како прв дел од сложенки означува дека вториот дел од зборот се однесува на бројот 100: хектолитар.