пчошки | прид.

Што се однесува на пес; кучешки. Пчошка храна.

пшт! | изв.