јутен | прид.

Што е направен од јута. Јутени вреќи.

јуфка | ж.

Расукани тенки листови тесто за правење пита; кора.