ај 2

Честица

Разговорен збор, израз.

Спореди: ајде.

Значење на ај:

За истакнување и нагласување на наредната информација при што се изразуваат различни чувствени односи: одушевување, чудење, тага и сл. Ај, што ми беше една снага, една снага тенка и висока. Ај, што немам сѐ што сакам.

Оригинални податоци:

ај2 чест. (разг.) сп. ајде. За истакнување и нагласување на наредната информација при што се изразуваат различни чувствени односи: одушевување, чудење, тага и сл. Ај, што ми беше една снага, една снага тенка и висока. Ај, што немам сѐ што сакам.