дава

Глагол, несвршен

Спореди: даде.

Коњугација: даваат.

Оригинални податоци:

дава, даваат несв. сп. даде.