даванина

Именка, женски род

Архаизам.

Види: даванија.

Множина: даванини.

Оригинални податоци:

даванина, мн. даванини ж. (арх.) в. даванија.