џавне

Глагол, свршен

Спореди: џавка.

Значење на џавне:

Се огласи еднаш, кратко со лаење;

Коњугација: (ќе) џавнеа , (ќе) џавнев , (ќе) џавнел, џавнаа , џавнав , џавнал , џавнат , џавнат , џавнете , џавни .

Изведени зборови:

  • џавнува, глаг. несв. џавнуваат
  • џавнување, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

џавне, џавнат; џавни, џавнете; џавнав, џавнаа; џавнал; џавнат; (ќе) џавнев, (ќе) џавнеа; (ќе) џавнел св. Се огласи еднаш, кратко со лаење; сп. џавка. ‖ џавнува, џавнуваат несв. ‖ глаг. им. џавнување ср.