ѕунлив

Придавка

Види: ѕвонлив.

Значење на ѕунлив:

Што ѕуни, што има својство да ѕуни; Убав, ѕунлив глас. Ѕунливо стакло.

Членувана форма: ѕунливиот.

Изведени зборови:

  • ѕунливо, прил. Се насмеа гласно, ѕунливо.
  • ѕунливост, и. ж.

Последна промена: 11.05.2021 14:18

Оригинални податоци:

ѕунлив, ѕунливиот прид. Што ѕуни, што има својство да ѕуни; в. ѕвонлив. Убав, ѕунлив глас. Ѕунливо стакло. ‖ ѕунливо прил. Се насмеа гласно, ѕунливо. ‖ ѕунливост ж.