ќаја 1

Именка, женски род

Спореди: ќај.

Множина: ќаи.

Оригинални податоци:

ќаја1, мн. ќаи ж. сп. ќај.