консумент

Именка, машки род

Спореди: консуматор.

Значење на консумент:

Потрошувач, купец на некоја стока; Главниот град е најголем консумент на минерална вода.

Множина: консументи.

Последна промена: 11.05.2021 14:23

Оригинални податоци:

консумент, мн. консументи м. Потрошувач, купец на некоја стока; сп. консуматор. Главниот град е најголем консумент на минерална вода.