лаана

Именка, женски род

Дијалектен збор.

Види: зелка.

Множина: лаани.

Последна промена: 11.05.2021 14:24

Оригинални податоци:

лаана, мн. лаани ж. (дијал.) в. зелка.