љубичица

Именка, женски род

Ботаника.

Спореди: темјанушка.

Значење на љубичица:

Шумско и полско цвеќе со темновиолетови или бели цветови, со пријатен мирис; Viola odorata; Шумска љубичица. Питома љубичица. Бела љубичица.

Множина: љубичици.

Оригинални податоци:

љубичица, мн. љубичици ж. (бот.) Шумско и полско цвеќе со темновиолетови или бели цветови, со пријатен мирис; Viola odorata; сп. темјанушка. Шумска љубичица. Питома љубичица. Бела љубичица.