на 2

Честица

Разговорен збор, израз.

Спореди: еве.

Значење на на:

За посочување или при подавање; На ти ги твоите добри девојчиња. На, земи и ти малку од питава. На ти некој денар да ти се најде. На ви по едно јаболко.

Оригинални податоци:

на2, чест. (разг.) За посочување или при подавање; сп. еве. На ти ги твоите добри девојчиња. На, земи и ти малку од питава. На ти некој денар да ти се најде. На ви по едно јаболко.