попсуе

Глагол, свршен

Види: попцуе.

Коњугација: попсујат.

Оригинални податоци:

попсуе, попсујат св. в. попцуе.