с

Предлог

Види: со.

Значење на с:

(само во поезијата и во некои состави: с овци, с кози)

Оригинални податоци:

с, предл. (само во поезијата и во некои состави: с овци, с кози) в. со.