заапе

Глагол, свршен

Спореди: апе.

Значење на заапе:

Почне да апе;

Коњугација: заапаа , заапав , заапал , заапан , заапат , заапете , заапи , (ќе) заапеа , (ќе) заапев , (ќе) заапел.

Изведени зборови:

  • заапување, глаг. им. ср.
  • се ~ заапе, Кучето се заапа по опашката.
  • (се) заапува, глаг. несв. (се) заапуваат

Оригинални податоци:

заапе, заапат; заапи, заапете; заапав, заапаа; заапал; заапан; (ќе) заапев, (ќе) заапеа; (ќе) заапел св. Почне да апе; сп. апе 1. Децата заапаа од лебот. Кучето го заапа за ногавиците. ● се ~ Кучето се заапа по опашката. ‖ (се) заапува, (се) заапуваат несв. ‖ глаг. им. заапување ср.