забави 2

Глагол, свршен

Спореди: забавува.

Коњугација: забават.

Последна промена: 11.05.2021 14:14

Оригинални податоци:

забави2, забават св. сп. забавува.