жабарник

Именка, машки род

Спореди: жабурнак.

Множина: жабарници.

Последна промена: 11.05.2021 14:13

Оригинални податоци:

жабарник, мн. жабарници м. сп. жабурнак.