Резултати за пребарувањето: кило-

кило- | претс.

Како прв дел од сложенки за образување на мерни единици, означува дека таа единица е илјада пати поголема од онаа означена со вториот дел од сложенката: килограм, киловат, километар и др.