Резултати за пребарувањето: проклитика

проклитика | ж.

Збор без акцент што се поврзува акцентски со следниот збор.