журналистички | прид.

Што припаѓа, што се однесува на журналист и на журналистика;

журне | св.