Резултати за пребарувањето: ковач

ковач | м.

Тој што со ковење изработува или поправа предмети од метал.

ковачи

Зборот е поврзан со:

ковачов | прид.

Што припаѓа на ковач.

ковачки | прид.

Зборот е поврзан со:

ковачница | ж.

Просторија, работилница во која се кове метал.

ковачници

Зборот е поврзан со:

потковачи

Зборот е поврзан со:

ковачовиот

Зборот е поврзан со:

потковачници

Зборот е поврзан со: