Резултати за пребарувањето: плафон

плафон | м.

таван.

плафони

Зборот е поврзан со:

плафонски | прид.

Зборот е поврзан со:

плафонерка | ж.

Лустер што се прицврстува непосредно на плафонот и што лежи на плафонот.

плафонерки

Зборот е поврзан со: