ешта | ж.

Апетит, волја. Има голема ешта. Гајдата свири, орото се врти, ама некако без ешта.

ештерица | ж.

Мал израсток, бронче на врвот од јазикот.