счука | св.

Одеднаш почне да чука. Некој счука на вратата. Нешто счука во кујната.