џус | м.

Природен, негазиран сок од овошје, зеленчук.

џуџе | ср.

Човек со неприродно низок раст, кепец, пигмеј.

џуџест | прид.

Што е мал, ситен. Џуџеста раса. Џуџести растенија.