Резултати за пребарувањето: крипта

крипта | ж.

(истор.) Подземен ходник и ќелии во кои древните христијани се собирале на богослужба.

скрипта | ж.

Предавања на професор умножени на фотокопир, компјутерски и сл., за потребите на студентите при полагање испит.

скриптарница | ж.

Место каде што се умножуваат и се продаваат скрипти.

скриптарници

Зборот е поврзан со: