Резултати за пребарувањето: режим

режим | м.

Начин на владеење и систем на државно уредување. Народен режим. Капиталистички режим. Демократски режим.

режими

Зборот е поврзан со:

режимски | прид.

Што му припаѓа, што се однесува на режим. Режимски човек. Режимски живот.

режимлии

Зборот е поврзан со:

режимлија | ж.

Бескомпромисен приврзаник на определен систем на владеење. Режимлиите слепо му веруваа на лидерот.

режимскиот

Зборот е поврзан со: