иштипе | св.

Штипне повеќепати или повеќемина. Го иштипа детето по образите.

иштирка | св.

Натопи во вода во која има штирак; колоса. Ги иштирка креветските чаршафи.

ишука се | св.

За кожа ‒ добие лишаи од ветер или од мраз; се. Му се ишукаа рацете.