'рчи | несв.

'рчка | несв.

Задева. Не 'рчкај го детето.

'рчпал | м.

Гранка, стап. Го акна со еден 'рчпал по грбот.

'ршум | м.

Викање, лутина, разбеснетост.